Om
Brottmål
Affärsjuridik
Skatter
Familjerätt
Bolagsrätt och Affärsjuridik
Advokatfirman Lisbeth Braathen utför rådgivning och utredning av skatteeffekter vid ändring av företagsform eller ägande, exempelvis vid ombildningen av enskild firma till handelsbolag eller aktiebolag, och upprättar också alla handlingar och avtal.
 
Advokatfirman Lisbeth Braathen kan även vara likvidator vid likvidation och företagsnedläggning
 
 
Kalendegatan 18,   211 35 Malmö  
Tel: 070 570 0685   Int: +46 70 570 0685
advokat.braathen.se       advokat@braathen.se
Lokalkontor Ystad: Sandhammarvägen 270,   271 77 Löderup     Lokalkontor Staffanstorp: Södra Lundavägen 30, 245 32 Staffanstorp