Om
Brottmål
Affärsjuridik
Skatter
Familjerätt
Advokat Lisbeth Braathen
Advokat Lisbeth Braathen är främst inriktad på brottmål, skattebrott och familjerätt samt bolagsrätt, företagsöverlåtelser och svensk och internationell skatterätt.
Lisbeth arbetar även med företagslikvidationer, processrätt och migrationsrätt.
 
Advokat Lisbeth Braathen kommer närmast från advokatfirman CollinFoyen & Co och har tidigare varit verksam som intendent vid Skatteverket och har även under flera år drivit egen juristverksamhet.
 
Kalendegatan 18,   211 35 Malmö  
Tel: 070 570 0685   Int: +46 70 570 0685
advokat.braathen.se       advokat@braathen.se
Lokalkontor Ystad: Sandhammarvägen 270,   271 77 Löderup     Lokalkontor Staffanstorp: Södra Lundavägen 30, 245 32 Staffanstorp