Om
Brottmål
Affärsjuridik
Skatter
Familjerätt
Brottmål
Advokatfirman Lisbeth Braathen verkar som offentlig försvarare i brottmål, som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.
 
Advokat Lisbeth Braathen kan även företräda vid misstanke om skattebrott och ekobrott.
 
 
Kalendegatan 18,   211 35 Malmö  
Tel: 070 570 0685   Int: +46 70 570 0685
advokat.braathen.se       advokat@braathen.se
Lokalkontor Ystad: Sandhammarvägen 270,   271 77 Löderup     Lokalkontor Staffanstorp: Södra Lundavägen 30, 245 32 Staffanstorp