Om
Brottmål
Affärsjuridik
Skatter
Familjerätt
Skatterätt
Med en bakgrund som intendent vid Skatteverket och som skattejurist biträder Advokat Lisbeth Braathen vid omprövning och överklagande av skatteärenden.
 
Advokatfirman utför också utredningar inom svensk och internationell skatterätt.
 
Advokat Lisbeth Braathen kan även företräda vid misstanke om skattebrott.

 
 
Kalendegatan 18,   211 35 Malmö  
Tel: 070 570 0685   Int: +46 70 570 0685
advokat.braathen.se       advokat@braathen.se
Lokalkontor Ystad: Sandhammarvägen 270,   271 77 Löderup     Lokalkontor Staffanstorp: Södra Lundavägen 30, 245 32 Staffanstorp